Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ

 

 

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nden seref öğrencisi olarak 1982 yılında mezun olup, 1986 yılında yüksek lisans, 1990 yılında Doktora diplomalarini Stanford Üniversitesi'nin (USA) Petrol Mühendisliği Bölümünden  jeotermal rezervuar mühendisliği alanındaki tez çalışmaları ile almıştır. 1990-1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı ve daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'ne dönüşen Isparta Müh.-Mim. Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümünde yardimci docent olarak çalışmış ve 1996 yılında hidrojeoloji mühendisliği alanında doçentliğini almıştır. 1997 yılında başlayan yurt dışı çalışma hayatı, Ortadoğu’nun tanınmış üniversitelerinde, sırasıyla UAEU, KFUPM ve Sharjah Amerikan Üniversitesi (AUS), petrol ve doğal mühendisliği doçenti olarak 2012 yılına kadar devam etmiştir.  UAEU'da Petrol Mühendisliği Bölümü’ndeki görevine ek olarak alanlararası su kaynakları yüksek lisans programının yürütme kurulu üyeliğini yapmış (2001-2003)  ve  AUS'de ise  petrol mühendisliği yandal program koordinatörlüğünü yürütmüştür (2007-2012).   Dr. Kocabaş  2010 yılında Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne profesör olarak atanmış,  2012 yılında ise İzmir Katip Celebi Üniversitesi’ne rektör yardımcısı ve petrol ve jeotermal enerji mühendisliği (daha kapsayıcı bir tanımlama ile yeraltı akışkan kaynakları -yani petrol, doğal gaz, jeotermal akışkanlar, yeraltısuları ve karbondioksit rezervuarları- ve enerji sistemleri mühendisliği) profesörü olarak atanmıştır.

 

Detaylı Özgeçmiş : Görüntülemek için tıklayınız...

  

Prof. Dr. Turan GÖKÇE

 

03.02.1965’de Sivas’ta doğdu. İlkokulu Oymadere İlkokulunda, ortaöğrenimini Sivas Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında girmiş olduğu Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında 1986 yılında başlamış olduğu Yüksek Lisansını 1988 yılında tamamladı. Aynı enstitüde ve anabilim dalında 1989’da başladığı Doktora programından 1994 yılında mezun oldu.

 

1986 yılından itibaren Ege Üniversitesi’nde Okutman kadrosunda görev yapan Gökçe, 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2002’de Doçent, 2009’da Profesör unvanını almış olan Gökçe, 2013 yılına kadar aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998-2013 yılları arasında Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 01 Şubat 2013 tarihinde, kadrosu Ege Üniversitesinde kalmak kaydıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. 29 Ocak 2015 tarihinde aynı fakültenin Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanan Gökçe, aynı tarihte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşmış olan Gökçe, genel olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, özelde ise hukuk, yer adları, nüfus ve yerleşme konuları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynakları ve saha araştırmalarına dayalı çalışmalarını daha çok Batı Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlar üzerinde gerçekleştirmiş olan Gökçe, kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri şeklinde çok sayıda yayın yapmıştır. Prof. Dr. Turan Gökçe evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Detaylı Özgeçmiş : Görüntülemek için tıklayınız...

  

Prof. Dr. Saffet KÖSE

 

 

1964 Balıkesir doğumlu, Balıkesir İHL (1982) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1986) mezunudur. Aynı üniversitede yüksek lisans (1988) ve doktorasını (17 Ocak 1994) tamamlamış olup, 1986-1992 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfına bağlı İslam Araştırmaları Merkezinde (İSAM) çalıştı.

 

1992 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazifeye başladı. Bir müddet ilmi araştırmalarda bulunmak amacıyla Mısır’da bulundu (Ocak-Haziran, 1994). 18 Mart 1996 tarihinde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 27 Mart 2003’te de Profesör oldu. 1999-2002 öğretim yıllarında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde üç yıl süreli olarak dekan yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sebebiyle Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim şurasınca Faxr-ı Ferman’la ödüllendirildi. 2003-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi senatosunda Fakülte temsilcisi olarak bulunmuştur.

 

Bunlara ek olarak imkânsız gençleri evlendirmek amacıyla kurulan ve bu güne kadar yüzlerce gencin evlendirildiği “Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı” mütevelli heyeti başkanlığı görevini sürdürmekte, İlahiyat Fakültesi Vakfının kurucuları arasında yer almakta ve halen bu vakıfta üyeliği devam etmektedir. Ayrıca 01.04.2013 tarihinden itibaren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

 


Başa Dön