Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Rektör Prof. Dr. Köse’nin Stratejik Planlama Çalışmaları Mesajı


PROF.DR. KÖSE 2020-2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

       Prof. Dr. Saffet KÖSE 02.08.2018 tarihinde 2020-2024 dönemi stratejik planlama çalışmalarını başlatan Genelge’yi yayımladı.

       Stratejik planlama sürecinin sahibi ve stratejik planlama çalışmalarını üst düzeyde yönlendirecek olan Strateji Geliştirme Kurulu’nun başkanı olarak Prof. Dr. KÖSE Strateji Geliştirme Kurulu toplantısında Üniversitemizin tüm birimlerine ve özellikle yöneticiler olmak üzere her düzeyden personeline hitaben şunları söyledi:

       Üniversitemiz;

       ♦  Yönetim kalitesini ve kurumsal itibarı artırarak Üniversitemizi ileriye taşımak,

   ♦ Planlama, bütçeleme, uygulama ve kontrol gibi stratejik yönetimin temel bileşenlerinin bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlamak,

       ♦  Kaynak kullanımında etkinliği artırmak,

       ♦  Üniversitemizin sürekli değişen ve gelişen çevreye uyumunu artırmak,

       ♦  Üniversitemizin faaliyetlerini strateji ve politikalar çerçevesinde ortak bir amaca yönlendirmek,

amacıyla “Stratejik Yönetim” anlayışını benimsemiştir.

       “Hepinizin katkı ve katılımlarıyla Üniversitemizin geleceğini beraber şekillendireceğiz.”

       Bu anlayış doğrultusunda yürütülen Üniversitemiz 2020-2024 dönemi stratejik planlama sürecinin sahibi olarak, Üniversitemizin gelecek tasarımını ortaya koyacak ve “Sahiplenme ve Katılımcılık” ilkeleri çerçevesinde, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getirecek olan bu süreçte öncelikle Üniversitemiz tüm birim yöneticilerinin, tüm personelimizin ve değerli tüm paydaşlarımızın katkı ve katılımları bekliyorum.

       “Gerçekçi, uygulanabilir ve Üniversitemizi başarılı bir geleceğe taşıyacak bir plan için bilimsel yöntemlere dayalı analizler esas alınacaktır.”

       Yeni dönem stratejik planımızın başarıyla uygulanması, atıl kalmaması için belirlenecek olan tüm amaç ve hedeflerimiz bilimsel yöntemlerle hazırlanmış analizlere dayandırılarak belirlenecektir. Stratejik planın başarısı, gerçekçi ve uygulanabilir şekilde tasarlanmasına bağlıdır.

       Stratejik planlama çalışmalarında mevcut durumumuzu ne kadar nesnel olarak ortaya koyabilirsek, geleceğimizi de o doğrultuda gerçekçi olarak tasarlayabiliriz.

       “Katılımcılık ilkesiyle belirlenecek olan kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmak için yeni dönemde yürütülecek olan tüm faaliyetlerimizin belirlenecek olan ortak amaç ve hedeflere katkı sağlaması beklenmektedir.”

       Yeni dönemde Üniversitemiz faaliyetleri kurumsal amaç ve hedeflere hizmet edip etmemesi açısından değerlendirilecektir. Bu kapsamda yeni dönemde yürütülecek olan faaliyetler kaynak kullanımında etkinliği sağlamak adına stratejik plana, kurumsal amaç ve hedeflere dayandırılacaktır.

 

 


İlgili Resimler